-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44264 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

به فردي قول ازدواج دادهام اما پيش از عقد متوجه شدم كه اعتقاداتش با من تفاوت دارد. او به احكام و قوانين اسلام بي توجه است. به نماز و رعايت حلال و حرام در مال بي اعتنا است. به راحتي دروغ ميگويد و شركت در عزاداري امام حسين (ع) و گريه بر حضرت را موجب تأثير رواني منفي ميداند. به نوارهاي مبتذل گوش ميدهد آيا شرعاً موظفم به قولي كه به او دادهام عمل كنم ؟

روح پاك و فطرت ديانت جو و خداگرايي كه شما را به تلاش براي دريافت حقيقت ناب و فهم فرمان حقتعالي در امر ازدواج و انتخاب همسر سوق داده، شايسته، تقدير و تكريم است. انشاء الله با انتخاب درست، همسري لايق و ازدواجي موفق داشته باشيد.

هر يك از ضعفها و عيوبي كه در مورد فرد مورد نظر بر شمرديد، براي به هم زدن تصميم ابتدايي و پيش از تحقيق و تفحص كافي است و از مواد خلف وعده محسوب نميشود. لازم است از ازدواج با چنين فردي خود داري كنيد.

توضيح: اگر چه براساس آيات و روايات، مؤمن خلف وعده نميكند (المؤمن اذا وعد وفا)

ليكن وفاداري و همكاري و همراهي در انجام محرمات با ترك واجبا، هم چنين در اموري كه موجب ضرر به خود ديگران ميگردد يا باعث پيدايش مشكلاتي نظير فرو پاشي و انحلال زندگي ميگردد، جايز نيست، بلكه از مصاديق گناه كبيره است .

مضافاً مسئله ازدواج و پيوند زناشويي از حساسيت ويژهاي برخوردار است، كه به حكم عقل و شرع نبايد چشم بسته و بدون تأمل، آن را پذيرفت بلكه تحقيق و تفحص و انتخاب همسري كه همشأن و حايز ملاكهاي عقلي و شرعي باشد امري لازم و معدد توصيه است.

ميفرمايد: يك الله به جهت جلوگيري از نزاع و اختلاف بعد از عقد، نگاه كرده به بدن نامحرمي كه قصد دارد در صورت پذيرش با او ازدواج كند. مستحب است.

ملاك اين حكم جلوگيري از نزاع بعد از عقد است. اين ملاك موجب ميگردد كه تحقيق در مورد صفات اخلاقي و رفتار با حساسيت بيشتري دنبال شود. در صورت محقق نشدن ملاكها و معيارهاي مطلوب از عقد جلوگيري كنيد. قول و وعدههاي پيشين نميتواند شما را ملزم به امر ناخواستهاي كند كه ممكن است باعث فروپاشي شيرازة زندگي گردد. معارف اسلام ما را از پيوند و دوستي با افراد دروغ گو منع نموده استه. علي (ع) ميفرمايد: با سه كس طرح دوستي و رفاقت نريز: يكي آدم تبهكار پر رو و بي حيا، دوم: احمق و نادان، سوم: دروغگو با دروغگو نميتوان زندگي راحت و بي دغدغهاي داشت.

ميتوانيد براي ازدواج با ايشان شرط كنيد به واجبات و محرمات اهميت دهد. به او فرصت دهيد خود را با دستورهاي ديني تطبيق دهد. اگر اين شروط را نپذيرفت و يا در عمل، متعهد نبود، ازدواج منصرف شويد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.